Friday, July 30, 2010

Project Philippines + Buwan ng Wika

Project Philippines can be found HERE.

Photobucket

Tatlumpu't Isang Araw ng Pananagalog sa Tumblr.
(suggestion mula kay frecklesihasthem)

Para sa Buwan ng Agosto, Buwan ng Wika.

Unang Araw - Ang paborito mong kulay (In Filipino)
Ikalawang Araw - Ang paborito mong pagkaing Pilipino
Ikatlong Araw - Ang paborito mong pagkaing kalye/’street food’
Ika-apat na araw - Ang paborito mong parke
Ika-limang araw - Ang paborito mong pasyalan
Ika-anim na araw - Ang pangalan ng iyong paaralan noong elementarya (In Filipino) + letrato
Ika-pitong araw - Ang pangalan ng iyong mataas na paaralan (In Filipino) + letrato
Ika-walong araw - Ang pangalan ng iyong kolehiyo (In Filipino) + letrato
Ika-siyam na araw - Ang paborito mong bayani
Ika-sampung araw - Ang paborito mong ‘pambansang _____’
Ika-labing isang araw - Alam mo pa ba ang lumang bersyon ng Panatang Makabayan?
Ika-labindalawang araw - Ang iyong kaarawan (In Filipino)
Ika-labintatlong araw - Letrato ng kamag-anak mong balikbayan
Ika-labing apat na araw - Letrato ng ‘Tito Boy’ o ‘Tita Baby’ mo
Ika-labinlimang araw - Ang paborito mong artistang lalaki
Ika-labing anim na araw - Ang paborito mong artistang babae
Ika-labimpitong araw - Ang paborito mong pelikulang Pilipino
Ika-labing walong araw - Ang paborito mong musikerong Pilipino
Ika-labing siyam na araw - Ang paborito mong manananghal
Ika-dalawampung araw - Ang paborito mong pamahiin
Ika-dalawampu’t isang araw - Ang paborito mong kasabihan/salawikain
Ika-dalawampu’t dalawang araw - Ang paborito mong lugar sa labas ng iyong siyudad
Ika-dalawampu’t tatlong araw - Ang paborito mong salitang Filipino (hal. nakakapagpabagabag)
Ika-dalawampu’t apat na araw - Ang paborito mong palabas sa ‘noontime’
Ika-dalawampu’t limang araw - Ang paborito mong teleserye
Ika-dalawampu’t anim na araw - Ang paborito mong manunulat na Pilipino
Ika-dalawampu’t pitong araw - Ang paborito mong aklat na sinulat ng Pilipino
Ika-dalawampu’t walong araw - Ang paborito mong kantang Pilipino
Ika-dalawampu’t siyam na araw - Ang paboritong letrato mo sa isang ‘landmark’ sa Pilipinas
Ika-tatlumpung araw - Kahit ano.
Ika-tatlumpu’t isang araw - Kahit ano.

* From PinoyTumblr

No comments:

Post a Comment